Blog

Blog

My First Post

https://www.youtube.com/watch?v=Hrd0NiWMIjk माण देशी फौंडेशन ही संस्था ग्रामीण भागातील रोजगारावर काम करणाऱ्या महिलांबरोबर १९९६ पासून कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील महिला अनेक प्रकारच्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत कष्टाने जीवन जगत असतात. अत्यंत